عنایتی: مشکل طارمی باید با گفتمان حل می‌شد - برگزیده ها