صعود یک پله‌ای واترپلو در بازی‌های آسیایی پیشرفت خوبی است - برگزیده ها