صدیقی: هدف فدراسیون ووشو توسعه ورزش در تمام مناطق کشور است - برگزیده ها