صدور ۹۱۹هزار گواهی معاینه فنی طی ۹ ماه درتهران/ اعطای تسهیلات برای خودروهایی که «برتر»‌ میگیرند - برگزیده ها