رویوران: روز قدس نماد بیعت مجدد امت اسلامی با آرمان فلسطین است - برگزیده ها