روز قدس موجودیت و حقانیت ملت فلسطین را زنده می‌کند - برگزیده ها