رزمایش مشترک نیروی هوایی رژیم صهیونیستی و یونان - برگزیده ها