راگیری انتخاب رییس هیات وزنه‌برداری خوزستان باطل شد / قرشی رییس ماند - برگزیده ها