راه اندازی صندوق برای بیماران خاص و صعب العلاج - برگزیده ها