رئیس فدراسیون دوومیدانی ایران در راه توکیو/ سرپرست زودتر از تیم رفت - برگزیده ها