دیدار سفیر کشورمان در ارمنستان با دبیر شورای امنیت ملی این کشور - برگزیده ها