دومین برد شاگردان شاهین‌طبع در سوپر لیگ بسکتبال - برگزیده ها