حضور سرزده افسران دوپینگ در ایران/ نمونه‌گیری از ورزشکاران فدراسیون‌های المپیکی - برگزیده ها