حضور در مسابقات هندبال قهرمانی جهان نیازمند برنامه‌ریزی بهتری است - برگزیده ها