جنگ بزرگ در زمین بی‌طرف/ استقلال انتقام می‌گیرد؟ - برگزیده ها