ثبت ۶۰ هزار مورد عارضه واکسن کرونا/عوارض واکسن ها زودگذر است - برگزیده ها