تیزر «دوار» منتشر شد/ سرنوشت مری کوری و میلاد - برگزیده ها