تکواندوی ایران با مقانلو راه به جایی می‌برد؟ - برگزیده ها