تهدید روسیه به هدف گرفتن مراکز تصمیم‌گیری و فرماندهی عالی در کی‌یف - برگزیده ها