تمجید کارشناسان یورو اسپورت از ستاره اسنوکر جهان؛ اُ سالیوان توقف ناپذیر! - برگزیده ها