تلنگر رقابت فوق سنگین‌ها در جهان به نایب قهرمان المپیک - برگزیده ها