تعطیلی تالارهای نمایشی به مناسبت اربعین حسینی - برگزیده ها