تصادف مرگبار در جنوب غربی پاکستان با ۲۷ کشته و زخمی - برگزیده ها