تخلفات پلاک موتور شوخی‌بردار نیست/ با تخلفات حادثه ساز برخورد جدی می‌کنیم - برگزیده ها