تاکید سفیر سریلانکا بر افزایش ارتباطات ورزشی در کشتی و کریکت با ایران - برگزیده ها