بچینگ سکویی برای موفقیت روزانه ‌ام شد - برگزیده ها