بهره‌برداری از طرح‌های ملی دو وزارتخانه نفت و تعاون از سوی روحانی - برگزیده ها