برگشتم چون دوست نداشتم خبر «انحلال پاس همدان» را بشنوم! - برگزیده ها