برگزاری انتخابات فدراسیون دوچرخه‌سواری در گرو گرفتن یک تائیدیه - برگزیده ها