بازی سختی برابر شهید شاملی داریم/شرایط تیم با اضافه شدن دروازه‌بان جدید بهتر شده است - برگزیده ها