اکران رایگان روز ۲۱ تیر برای یک سانس است/ توافق با سازمان سینمایی - برگزیده ها