انیمیشن‌سازی؛ از حسرت سرمایه تا هدر شدن پول/درختی که متوازن نیست! - برگزیده ها