انتصاب مدیر اجرائی شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی - برگزیده ها