اقدام جالب باشگاه ملوان در آستانه شب چله! - برگزیده ها