افزایش تعداد تلفات اعتراضات سودان به ۷ کشته و ۱۴۰ زخمی - برگزیده ها