اعلام آثار اولین دوره نمایشنامه خوانی در تماشاخانه عباس جوانمرد - برگزیده ها