اعظم آخوندی: دوست دارم در یک تیم‌ خوب اروپایی بازی کنم - برگزیده ها