اسماعیل‌نژاد: با ۱۵ روز اردو قهرمان آسیا شدیم/ به دبیر گفتم نمی‌توانم ادامه بدهم - برگزیده ها