استفن کری: حالا بهترین شوتزن بسکتبال هستم - برگزیده ها