اسامی ۱۶ دوومیدانی‌کار اعزامی به بازی‌های کشورهای اسلامی - برگزیده ها