ازبکستان اولین حریف دختران هندبال ایران در قهرمانی جهان - برگزیده ها