احداث «کانال کمیل»در شهرستانهای پیشوا و پاکدشت/ «قرار» گذاشته شد! - برگزیده ها