آمریکا به جای روسیه میزبان آخرین کاراته وان ۲۰۲۲ شد - برگزیده ها