آمریکایی‌ها سیلی‌های متعددی از رزمندگان ما خوردند - برگزیده ها