آمار جهانی کرونا؛ مرگ و میر روزانه کرونایی در آمریکا از ۴۰۰ تن گذشت - برگزیده ها