آغاز دور جدید اکران فیلم «عینک» برای مدارس - برگزیده ها