آرامش در میادین میوه و تره‌بار حاکم است - برگزیده ها