کشتی باشگاه‌های جهان همچنان مورد تایید اتحادیه جهانی نیست!

کشتی باشگاه‌های جهان همچنان مورد تایید اتحادیه جهانی نیست!

به گزارش ایسنا، رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی جام باشگاه‌های جهان چند سال پیش و با ابتکار رسول خادم آغاز و اکثریت این رقابت‌ها نیز به میزبانی ایران برگزار شد. این مسابقات در ابتدا مورد تایید اتحادیه جهانی کشتی قرار داشت و در تقویم رسمی این اتحادیه نیز درج می‌شد اما آخرین بار این مسابقات