جزئیات انتقال قلب نوجوان اصفهانی به تهران

جزئیات انتقال قلب نوجوان اصفهانی به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسام علیرضایی اظهار داشت: همزمان با روز عید سعید فطر، و با همکاری تیم‌های پیوند و واحدهای فراهم آوری دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و شهید بهشتی، با کمک سازمان اورژانس کشور و هوانیروز؛ انتقال هوایی قلب و اهدای عضو با موفقیت صورت گرفت. وی افزود: بعد از شناسایی فرد گیرنده و