مقاومت ساکنان شهرک “بیتا” ۱۰۰ روزه شد

مقاومت ساکنان شهرک “بیتا” ۱۰۰ روزه شد

به گزارش ایسنا، به نقل از العربی الجدید، از ۱۰۰ روز پیش شهرک بیتا واقع در جنوب نابلس در شمال کرانه باختری صحنه درگیری با نیروهای اشغالگر و شهرک نشینان بخصوص در ساعات شب است. فلسطینی‌ها هر شب به تأسی از آنچه در مرزهای نوار غزه اتفاق می‌افتد، دست به اقدامات مقاومتی می‌زنند تا رژیم

تبلیغات متنی